Musik

Gudstjänster

I varje gudstjänstteam finns en ansvarig musiker som tillsammans med sin ensemble leder sång, lovsång och framför sång och/eller instrumentalmusik. Ensemblerna är som regel inte fasta, utan varierar från gång till gång, vilket gör att många kan erbjudas möjlighet att delta.

Kör

En blandad kör med ca 40 deltagare deltar i vissa gudstjänster och ger konserter i kyrkan. Kören är öppen, och många deltagare är inte församlingsanknutna. Kören leds av Lars Brandström.

TonÅringarna

Kören TonÅringarna bildades 2019 av sångglada människor som hade behov av få mötas och sjunga tillsammans. Kören består av ett 25-tal sångare. De medverkar i församlingens gudstjänster, äldresamlingar och gästar även andra kyrkor. Repertoaren består av lite ”äldre” sånger. Den instrumentala sidan består av piano, gitarrer, bas och dragspel. Kören leds av  Magret Arsaelsson.

Konserter

Som led i vår strävan att bli en öppen och central aktör i samhällets sociala struktur arrangerar församlingen konserter med både inbjudna sångare och musiker och församlingens egna. Några aktuella exempel (juni 2020) på externa gäster är Peter Hallström och Frank Ådal, Bohuslän Big Band, Psalmorkestern, Anna-Lotta Larsson samt Bo-Urban Nordgren och Ingegerd Anderzén som gav en bejublad orgelkonsert på vår Viscountorgel. Dessa konserter är del av vårt öppna program, som även innehåller en rad olika föreläsningar, som syftar till att kyrkan skall vara en öppen arena för hela samhället, för gemenskap, som kan leda vidare till samtal, andakt och Gudsmöten.