Equmenia, Barn/Ungdom

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation med ca. 350 lokalföreningar runt om i landet, varav Equmenia Floda är en av dem.

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten är fristående från den lokala Equmeniakyrkan men sker i nära relation till kyrkan. Att man valt att ha en separat barn- och ungdomsorganisation inom kyrkan beror framförallt på två saker:

  • Möjligheten att vara fullvärdig medlem utan att vara bekännande kristen
  • Enklare att utöva inflytande i ett mindre sammanhang.

Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus, på alla möjliga olika sätt. I Equmenia Floda möter vi barn och ungdomar där de är och som de är i bl.a. Söndax, Scout och Fredax.

Här är alla välkomna! Hos oss får du komma som du är! Här får du tro och här får du ifrågasätta. Här får du lära dig att ta hand om dig själv, om andra och naturen runt omkring dig. Vi vill vara en växtplats för hela livet. Välkommen!

// styrelsen@equmeniafloda.se