Söndax

Söndax

Söndax är en plats dit barnen får komma som de är, bli sedda och bekräftade! Söndax vill genom gemensamma samlingar och i mindre grupper, väcka en nyfikenhet om Bibelns berättelser som ger barnen en grund till att utveckla sin egen tro på Jesus.

Vi ses varje vecka i samband med Gudstjänst. Alla barn är välkomna att delta vid introduktionen, men när vi sedan delar in oss i mindre grupper så har vi följande uppdelning

  • Gennesaret – 5 år -1:an
  • Nasaret – 2:an-3:an
  • Eden – 4:an och uppåt

På Söndax samlar vi in pengar till Child Care som bedriver två skolhem i Indien, samt till Hope For Children som har som målsättning att minska antalet gatubarn i Arusha. Detta berikar verkligen våra samlingar där vi får skapa en medvetenhet hos barnen att inte alla har det som vi, och att vi tidigt får lära dem att bli generösa och dela med sig till andra.

Varmt välkommen till Söndax!

Om ni har frågor om Söndax är ni välkomna att mejla till viktor.o.bengtsson(a)gmail.com