Omsorgsgrupper

Att ha omsorg och göra diakoni, två viktiga tankar för våra omsorgsgrupper. Equmeniakyrkan Floda  har 11 omsorgsgruppper där alla som vill inbjuds att vara med. Medlem eller inte, är lika välkommen att ungefär var 10:e vecka ansvara för att kyrkans inre och yttre vård. Vi  städar inne och utomhus,  ordnar med kyrkkaffe, tar upp kollekt, och hälsar välkommen med ett handslag, med ögonkontakt och med ett leende. En del av församlingens arbete som vi utvecklat under några år och det känns som en positiv del av vårt arbete. Här kan den som vill städa vara med, den som vill baka gör det, den som vill vara den som hälsar välkommen har en plats vid gudstjänsten, gruppen själv delar ut uppgifterna som behövs.

Omsorgsgruppernas schema för 2022 – 2023

Notera redan nu i din almanacka vilka veckor du har ansvar, så du är förberedd när din gruppledare kontaktar dig angående arbetsfördelningen. 

Understruket namn: Sammankallande i gruppen för närvarande. Meddela Ing-Britt Borendal eller Martina Wernbo om/när detta ändras. Grupperna utser själva vem som är ansvarig.

Under sommaren, när gudstjänsterna är förlagda i Skallsjö Skogar, börjar gudstjänsten kl. 10.00. Då är det medhavd fikakorg som gäller.

Den vecka det är årsfest v 8, påskhelg v14, konfirmationshögtid v 21, jul/nyår v 52 är två grupper ansvariga.

Varje omsorgsgrupp bestämmer själva, vad och hur mycket man vill servera på kyrkkaffet, beroende på gruppens sammansättning och hur många man är för närvarande.