Vår vision

Vision

Equmeniakyrkan i Floda har en vision som skapar riktning för dess existens, gemenskap och verksamhet: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig, Floda och världen.

Ledord

Visionen kompletteras av fyra ledord som har vuxit fram ur församlingssamtal inför flytten till Garveriområdet och den nya kyrkan. Dessa ord sammanfattar den personlighet som vi önskar att församlingen ska utstråla i mötet med omgivningen.

Välkomnande. Att vara välkomnande handlar inte främst om att vara lite extra trevlig i kyrkdörren. Nej, det handlar en kärleksfull och generös livshållning gentemot alla medmänniskor, i olika situationer. Denna hållning möter vi i Jesu liv, när han välkomnade barnen, kvinnorna, syndare och sjuka. I liknelsen om den förlorade sonen (Lukas 15: 11-24), möter vi samma hållning hos fadern som springer sonen till mötes och omfamnar honom. Vad sonen gjort, hur han såg ut och luktade var inte ens en fråga. Utan fadern såg bara sonen och sonens ärliga intention att vända om hem. Nu började festen!

Äkta. Äkta guld består av bara guld (Joh 1:14). Yta och insida är – ett och samma – rakt igenom. Men det äkta kan också vara det spruckna. För livet består sällan av bara – ett och samma – utan av sprickor. Men genom de smärtsamma sprickorna blir nåden, ljuset och barmhärtigheten synlig (2 Kor 4: 6-7, 2 Kor 12: 9-10). Församlingen är alltså det brutna brödets – helande gemenskap – som formar vanliga människor till heliga (1 Petr 1:15). Detta påminner om trons goda process och ger oss trygghet att gestalta en gemenskap där människor får tid och ro att växa i sin egen takt. Här finns plats för kris, sorg, tvivel och ifrågasättande. För även den förlorade sonens bror var välkommen till festen – trots att han ifrågasatte faderns handlande och omdöme i skarpaste ordalag (Joh 15: 25-32).

Frimodig. Salt och ljus gör en positiv skillnad. Jesus säger, ni är jordens salt och ljus och syftar på hans lärjungar (Matt 5: 13-16). Det säger något viktigt om församlingens uppgift och kallelse. Vi finns för att mota och möta mörkret med ljus och salt, kärlek och sanning. Därför strävar vi efter att förkroppsliga en frimodig gemenskap som söker Guds sanning och mening i samtiden, (Rom 12: 2). Rakryggade och modiga, ett liv i bön, evangelisation och mission (Matt 28: 12-20). Ivriga att få se Guds rike växa.

Tjänande. Att älska sin nästa, uppfattas ofta som kärnan i kristen etik. Vid ett tillfälle frågar Jesus en människa, vad vill du att jag ska göra för dig? (Mark 10: 50). Den till synes enkla frågan uppenbarar en stor kärlek och villighet att tjäna sin nästa. För tjänande är kärlek i handling. Vi lever i en kultur där jaget ofta kommer i första rummet. Trots att det utmanar vår egen bekvämlighet vill vi följa Jesus och leva ett generöst liv (Fil 2: 3b-8). Därför är vi en samhällsengagerad gemenskap som verkar för hela bygdens bästa och strävar efter att möta människors behov. Allt i syfte att ära Gud och få hela samhället att blomma (Jer 29: 7). Låt ditt rike komma, här och nu!