Mission

MISSION ÄR KYRKANS VÄSEN

Det är mötet med Jesus Kristus som förvandlar människor, samhällen och världen.

Missionens ärende är att förkunna frälsning och befrielse för alla människor genom tron på Jesus. Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.

Equmeniakyrkan Floda vill vi därför i detta större sammanhang vara med och bidra till att alla människor nås med budskapet om Jesus kärlek och kraft.

Vårt missionsarbete sker till största delen av ett samarbete med Equmeniakyrkan i Sverige.

Därför finns vi på olika sätt, genom personliga engagemang, ekonomiska insatser och förbön med i olika typer av missionsarbete i Afrika, Asien, Euroasien, Latinamerika och Mellanöstern. Men även i Sverige finns idag ett stort missionsbehov bland människor som på olika sätt kommit till vårt land.

Missionens yttersta mål handlar om förvandling:

  • Människors förvandling
  • Samhällets förvandling
  • Hela världens och hela skapelsens förvandling

Vi har nyss påbörjat ett projekt under namnet ”Babyboxen”. Det handlar om att färdigställa paket innehållande sängkläder och kläder. Babyboxen är mer än bara ett hjälppaket. Förutom utdelning av babyklädspaket finns ett program som innefattar ett utbildnings- och stödprogram, utformat för att förändra familjernas liv. Projektet genomförs tillsammans med Mission Possible, som redan delat ut ca.1000 moderskapspaket i Bulgarien. De flesta av dessa i byar där fattiga romer bor. Babyboxprogrammet genomförs tillsammans med lokala församlingar och alla mödrar i de aktuella byarna bjuds in att deltaga.

Två av våra medlemmar befinner sig f.n.i Tanzania där de arbetar för hjälporganisationen Hope for Children.

Via vår församlings secondhandverksamhet delas ekonomiska medel ut till olika bistånds- o missionsorganisationer.

Vill du veta mer om församlingens mission? Kontakta rådets ordförande Britt Andreasson (kontakt)

 

Hope for Children och miljökurser i Tanzania

En hälsning från Mia och Håkan Ivarsson som befinner sig i Tanzania där de jobbar för Hope for Children.