Gudstjänster

I Equmeniakyrkan Floda firar vi gudstjänst för och med hela samhället. Genom att ha olika gudstjänstgrupper så finns det en bredd och en möjlighet att nå ut med variation till deltagarna. Representanter från gudstjänstgrupperna samlas i ett gudstjänstråd några gånger per termin för att tillsammans gå igenom hur och varför vi firar gudstjänst samt lära av varandra. Varje gudstjänst ser vi som skarpt läge och vi vill vara en församling för nästa generation redan nu. Gudstjänstgruppen består av musik, mötesledare och bildansvarig.

Tillsammans skapar vi gudstjänst!

Ta del av gudstjänsten efteråt

Du kan också lyssna på äldre gudstjänster här, där hittar du predikningar för en lång tid tillbaka.