Gudstjänster

I Equmeniakyrkan Floda firar vi gudstjänst för och med hela samhället. Genom att ha olika gudstjänstgrupper så finns det en bredd och en möjlighet att nå ut med variation till deltagarna. Representanter från gudstjänstgrupperna samlas i ett gudstjänstråd några gånger per termin för att tillsammans gå igenom hur och varför vi firar gudstjänst samt lära av varandra. Varje gudstjänst ser vi som skarpt läge och vi vill vara en församling för nästa generation redan nu. Gudstjänstgruppen består av musik, mötesledare och bildansvarig.

Tillsammans skapar vi gudstjänst!

Sändning av Gudstjänst

Under tiden som vi har restriktioner i hur många som får träffas och där de som är i olika riskgrupper inte kan/får vara med i olika samlingar har vi bestämt att tillsvidare sända våra gudstjänster via vår hemsida. Du kan vara med och fira gudstjänst i direktsändning varje söndag klockan 11 (klockan 10 på sommaren). Se vår kalender för exakt tid.

Vill du vara med i den direktsända gudstjänsten gör du det här

Om du vill titta på gudstjänsten i efterhand finns det möjlighet att göra det i en vecka efter (fram till nästa gudstjänst är slut).  Inspelningen hittar du här 

Du kan också lyssna på äldre gudstjänster här, där hittar du predikningar för en lång tid tillbaka.