Ljuspunkten

Ljuspunkten är ekumeniska dagledigträffar för Floda med omnejd som planeras i samverkan mellan Equmeniakyrkan Floda och Skallsjö församling. Varannan tisdag under vår och höst samlas vi till gemenskap och varierande programaktiviteter. Vårens program avslutas som regel med en bussutflykt. Samlingarna växlar mellan Skallsjö församlingshem och Equmeniakyrkan Floda. Aktuellt program hittar du här nedan eller i kalendern på hemsidan.

Program
Till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer under den rådande coronapandemin har vi för närvarande inte möjlighet att anordna några Ljuspunktsträffar. Vi återkommer med ny information när förutsättningarna förändras. Du som har behov av samtal eller kontakt kan ringa eller maila till församlingens Omsorgspastor Britt Andreasson, kontaktuppgifter finns på hemsidan under rubriken ”Kontakt”.