Församlingsinformation

Efter gudstjänsten idag träffades vi till församlingsinformation. Här kommer några anteckningar från mötet och vad som delades där.
Närvarande ca 80
 • Evalotta Bengtsson hälsade alla välkomna och informerade om:
  • Församlingsdag den 25 augusti Storsjöstrand. Det går att anmäla sig på hemsidan (länk). För de som inte har möjlighet att anmäla sig den vägen kommer det finnas lösa lappar för anmälan vid entrén i kyrkan.
  • Offrandet i församlingen ligger över budget. Stor tacksamhet uttrycktes.
  • Löftesoffer behöver betalas in så fort man har möjlighet. Skriv tydligt att det gäller löftesoffer. Meddela gärna Gusten Anderzen eller Christian Eberstein att du betalat in. Det är bara dessa två som har tillgång till handlingarna.
  • Evalotta redogjorde för kyrkokonferensen och gjorde reklam för att lyssna på nätet. Nästa år är konferensen i Jönköping. Kanske ordna gemensam resa dit?
  • Evalotta blickade tillbaka på vårterminen, spadtag, valborg, gökotta tillsammans med Skallsjö församling.
  • Inbjöd till sommaren på Skallsjö Skogar, gudstjänster och sommarkvällar. 100-års kalaset den 18-19 augusti med återblick på lördagen och ”framåttänk” på söndagen.
  • Konfirmandläger + avslutning, ta med det i bön och tacksamhet. Två ungdomar döptes på fredagen. Gott att få dela detta.
 • Johan Brandström höll en genomgång av byggprocessen.
  • Var vi befinner oss nu, hur det ser ut under våren och året framför.
  • Johan visade också materialval utomhus och inne i kyrkan. Fina toner och material, se Bygginformation – Nuläge presentation. Alla landade i de förslag som presenterades.
  • Kort avslutning kring eget arbete. Det blir först nästa sommar som ”vi” kan göra nytta på byggfronten.
  • Städning av bodar är igång.
 • Avslutning och kyrkkaffe
Vid pennan, Evalotta Bengtsson
Hälsningar,
Styrelsen genom Mahlin Standar