Anteckningar från församlingsmötet 21 januari

Direkt efter gudstjänsten söndagen 21 januari hade vi församlingsmöte och här är några anteckningar från det mötet

Evalotta hälsade välkommen och informerade om:

 • Första spadtaget till vår nya kyrka kommer att vara den 4 mars efter gudstjänsten. Alla ska ha med en spade och eget fika.
 • Årsfesten den 3 mars – Förhandlingar, mat och gemenskap
 • Det ”nymålade” rummet i källaren. TACK till alla engagerade. Ett stort lyft för källaren.
 • Vem kan ta ansvar för kören på valborg på NÄÄS? Frågan gick ut till församlingen. Eld, facklor är klara.
 • Fredagen den 9 februari får vi besök av en kör från Glimåkra folkhögskola (Tribute Gospel Choir) kl. 19.30
 • Det behövs vuxna som fixar fika på Fredax under våren? Hjälp gärna till!
 • Det inbjöds till helgen med Carl-Erik Sahlberg 26-28 januari, se program i kalendern på hemsidan.
 • Evalotta gav församlingen inspiration till att alla behövs, alla ska bära en ”bräda” till vår nya kyrka. Bokstavligt bära men känslomässigt vara med i det lilla som det stora med sitt engagemang.
 • Helene Ljung gav information kring frivillig-arbetet.
  • Fler kan vara med och städa ( i dagsläget 19 + en omsorgsgrupp).
  • Bönevandring ansvarig Christina Einald.
  • Mer information kommer kring fasadspikning och målning under sensommar/höst.
 • Hans Sandqvist gav information kring vår nuvarande kyrktomt, se mejl från styrelsen v. 2. Styrelsen har beslutat att vi går vidare trots att det kommer att ta ca 1 år längre att få detaljplanen löst. Hans kopplade samman predikan om att ha berget framför sig men, för att orka gå upp måste vi ha målet framför oss och gå den slingriga vägen och ibland ta oss över djupa raviner. (Johannes Larssons predikan under gudstjänsten). När det gäller vårt nybygge väntar vi in besked från räddningstjänsten innan kommunen kan ta det sista beslutet med bygglov. Det kommer under sista halvan i februarimånad. Markbesked är sökt för att kunna börja påla, gjuta platta m.m.