Bönevecka för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs
samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2022 har utarbetats av Kyrkornas råd i
Mellanöstern. Temat kommer från Matteusevangeliet 2:1-12. ”En stjärna i öster – vi kommer
för att tillbe Kristus”.

För vår del i Equmeniakyrkan Floda uppmärksammar vi detta, dels genom det material vi
bifogar, dels genom daglig samling i kyrkan måndag 17 jan. t.o.m fredag 21 januari kl. 11.00-
11.30.

I det bifogade materialet finns förslag på bibelläsningar, reflektioner samt böner. Vår tanke är att du kan använda detta material i din personliga andakt el. som en andakt i familjen el. böne-samtalsgruppen.

Hälsningar från pastorerna