Församlingsinformation

Nedan hittar du information till församlingen som skickades ut via mejl till alla församlingsmedlemmar 11 januari -22 med information om:

  • Nya regler gällande 2022-01-12
  • Ur programmet
  • Equmenia information
  • Rekrytering och personal
  • Second hand
  • Ekonomi