Församlingsinformation

Hej kära församling,

Föreläsning med Joel Halldorf
Lördag 29 januari 18:00-19:30
Upp till 50 besökare i kyrksalen och fyller sen på i cafédelen med upp till 50 ytterligare med de avståndsregler som gäller. Välkomna!

Söndagens gudstjänst
– “Jesus är vårt hopp” – Emil Thelin
– Söndax

Equmenia Floda har årsmöte
Barn och ungdomsverksamheten i vår kyrka har sitt årsmöte nu på söndag 12:30 – 13:30 i kyrksalen.

Pilgrimshelg “Salig är törsten” ställs inte in
Uppdatering om läget för konferensen. I nuläget planeras fortfarande för konferens 11-13 mars.
Vi avvaktar förändringar i restriktioner innan slutligt beslut görs om konferensen. Så det är fortsätt möjligt anmäla sig fram till 15 februari.

Bokcirkelinbjudan
Bokcirkel om “Den liturgiska människan” med John Kvarnero har uppdaterat datum för träffar. Anmäl gärna senast 1 februari 2022 så böcker kan beställas.

mvh
Anställda och styrelse