Församlingssamtal om Söndax den 22e oktober

Kära församling!

Bifogat med detta utskick finner ni församlingens programblad för okt-dec. Som ni ser är det fullt av härlig verksamhet ända fram till jul! Varje gång man sitter med programbladet slår det en hur mycket vår gemenskap lyckas åstadkomma med små medel. Vår församling växer just nu så det knakar och fler och fler, inte minst unga familjer med barn, hittar till vår gemenskap. Inte sällan är vi 30-40 barn här på söndagarna. Det är en fantastiskt rolig utveckling!!

Men ska denna utveckling kunna fortsätta behöver vi Söndax! En väl fungerande barnverksamhet på söndagarna är avgörande för att barnfamiljer både ska vilja och kunna vara med i vår kyrka och därmed en central faktor för församlingens fortsatta växt. Men framför allt är Söndax våra barns gudstjänst, det är där de får lära sig att be och får grundläggande kunskaper i kristen tro.

Som Viktor Bengtsson och John Kvarnero informerade om på församlingslägret har emellertid ledarsituationen på Söndax blivit minst sagt utmanande. Vi behöver helt enkelt bli fler ledare för att kunna fortsätta med Söndax varje söndag!

Nu vill församlingens styrelse tillsammans med equmeniastyrelsen bjuda in till ett församlingssamtal den 22 oktober kl. 13.00, direkt efter fikat. Under samtalet får vi möjlighet att prata om vad vi vill att barnen ska få uppleva på söndagarna och dela tankar om söndax betydelse för vår församling. Vi kommer också prata om formerna för Söndax och om det finns saker vi skulle kunna ändra så att fler vill vara med och ta ett ledaransvar framåt! Ni är alla varmt välkomna. Söndax är inte en angelägenhet bara för de föräldrar som har barn i verksamheten, det är en central församlingsangelägenhet. Och man kan vara ledare oavsett om man är 17 år, 35 år eller 70 år!

Hälsningar

Församlingens styrelse samt equmeniastyrelsen