Sommar i Skallsjö skogar

Sommarkvällar i Skallsjöskogar

Torsdagar kl. 18.30

Servering försäljning av lotterier, program, andakt

20 juli – Countrykväll med Alf Kjellströms band

27 juli Från gravalvarligt till dödskul del 2 med Lennart Palm

3 aug – Sång och musikquiz i sommarkväll med Anne Lie Nyberg

10 aug – Från mitt arkiv med Sven Karlsson

17 aug – Glädjesång i sommarkväll med Tonåringarna

Träffpunkt i Skallsjöskogar

Torsdag 17.00 (Start den 11 maj)

En kväll i gemenskap och enkel samvaro

Kl. 18.00 ringer klockorna till aftonandakt

Eget fika medtages

Gudstjänst i Skallsjöskogar

Söndagar kl. 10.00 (Start söndagen 2 juli). Eget kyrkfika medtages.

Vid Gudstjänsterna erbjuds möjlighet till Kyrkskjuts. Du ringer på tfn nr 0760 93 98 30 mellan 9.00-9.30.

Övriga samlingar vill vi göra allt för att bistå med skjuts om så önskas. Då ringer du till Britt på 0707 99 19 39 eller Inger 0705 49 14 21

Missionshuset är öppet för uthyrning under tiden april till oktober. Missionshuset samt toaletter är funktionsanpassade. Kontakta Susanne Sandqvist tfn 0723 36 74 74

VÄLKOMMEN!