Församlingsinformation

Hej kära församling

Bönebrev
Medskickat (bilder nedan) finner du ett bönebrev för påsken.

Söndagens gudstjänst med barnvälsignelse
– Agneta Wallenstam – “Vägen till korset”
– “Påsklovshelg” och därför inget Söndax

Ang. flyktingar och Skallsjö Skogars Missionshus
Krisen i Ukraina blir på många sätt värre och värre för var dag som går och det mänskliga lidandet är oerhört stort. Trots det har det än så länge inte sökt sig så många flyktingar till Sverige. John Kvarnero har samtalat med kommunen och fått beskedet att det i nuläget inte behövs fler transitboenden för flyktingar. Detta då kommunen har ett hundratal egna platser med högre standard än Skallsjö Skogars Missionshus som står tomma. Längre fram kan dock behovet komma att ändras och kommunen kanske kan få behov av ett boende som Skallsjö. I nuläget har vi därför kvar sängarna uppe i Skallsjö men gör inga ytterligare förberedelser på plats utan avvaktar utvecklingen.

För de som är intresserade och har möjlighet att ta emot flyktingar i egna hem vill vi uppmärksamma att Lerums Rotary Klubb, med mailadress projektlark@gmail.com, tagit på sig ett samordnande ansvar för att matcha flyktingar med privat personer som vill upplåta sina hem. På nationell nivå har organisationen https://www.tryggstartisverige.se/ tagit på sig samma uppgift.

Vi vill också passa på att uppmärksamma Postnords mycket fina satsning, genom vilken privatpersoner kostnadsfritt kan skicka förnödenheter till Ukraina. Man kan skicka upp till 20 kg i en vanlig flyttkartong, närmare instruktioner och en lista på önskade varor har ni här https://www.postnord.se/om-oss/hjalppaket-for-ukraina?gclsrc=aw.ds&gclsrc=ds&gclsrc=aw.ds

För er som vill bidra ekonomiskt rekommenderar vi insamling till Equmeniakyrkans katastroffond: Bankgiro 900–3286 eller Swish 900 32 86. Hjälpen går bland annat till våra systerkyrkor i Ukraina och Moldavien genom European Baptist Federation, EBF.

Även Diakonia bedriver ett mycket gott arbete för flyktingarna: Swish: 90 33 044, Plusgiro: 90 33 04-4, Bankgiro: 903-3044