Brev till församlingen 26 september

Här kommer en hälsning till församlingen från vår styrelse och pastorer

Församlingsinfo 26 september -21