Församlingsbrev 15 maj

Med hälsning från församlingens styrelse och anställda ett församlingsbrev med information om:

  • Tankar inför pingst
  • Gudstjänst 16 maj
  • Ny Arbetsdag 22 maj
  • Anställdas semestar
  • Nya regler från 1 juni