Nu startar vi upp hösten -20, församlingsinformation

Här finns ett fullspäckat brev med information om hur vi tänker oss höstens gudstjänster, uppstart av Söndax, Equmenias verksamhet, träffar för daglediga och en hel del annat.

20200901 Församlingsinformation