Bokcirkel hösten 2022 – Att vara kristen

Under hösten inbjuds återigen till bokcirkel med John Kvarnero. Vårens bokcirkel om ”den liturgiska
människan” var mycket uppskattad och det blev en mängd goda samtal och möten. Upplägget denna
gång blir lite annorlunda. Den valda boken är mer lättläst än förra terminen och träffarna kommer ha
mindre av föreläsningskaraktär och mer av fria samtal kring aktuellt kapitel i boken.

Anmälan görs till john@equmeniakyrkanfloda.se senast den 18 sep 2021. När vi fått in anmälningar
beställer vi böckerna som gruppbeställning. Deltagande är gratis och kyrkan bjuder på kaffe. Det
utgår dock självkostnadspris för boken. Priset är 169 kr, men vi är lovade 10 procents rabatt när vi
köper fler.

Varje cirkel utgår ifrån ett av bokens fyra kapitel – Dopet, Bibeln, Nattvarden, Bönen – (ca 25 sidor
per kapitel) och inleds med en kortare sammanfattning av John, därefter följer fria och goda samtal.
Har man inte hunnit läsa aktuellt kapitel går det med andra ord bra att komma och delta ändå.

Planerade datum för bokcirkeln är måndagarna 10 oktober, 7 november, 5 december och 16e
januari, kl. 18.30.

Varmt välkomna!