Musik

Gudstjänster

I varje gudstjänstteam finns en ansvarig musiker som tillsammans med sin ensemble leder sång, lovsång och framför sång och/eller instrumentalmusik. Ensemblerna är som regel inte fasta, utan varierar från gång till gång, vilket gör att många kan erbjudas möjlighet att delta.

Kör

En blandad kör med ca 40 deltagare deltar i vissa gudstjänster och ger konserter i kyrkan. Kören är öppen, och många deltagare är inte församlingsanknutna. Kören leds av Lars Brandström.

Under hösten 2020 kommer kören att träffas och öva för första advent. Vi följer Folkhälso-myndighetens rekommendationer för körsång för att det ska kunna kännas tryggt och säkert. Viktigt att alla körsångare läser Lars brev [länk till brevet] om återstarten med FHM:s rekommendationer.

Första övningstillfället är onsdagen den 14 oktober kl 19-20 i kyrkan, uppehåll den 21/10, därefter varje onsdag fram till 1:a advent.

Konserter

Som led i vår strävan att bli en öppen och central aktör i samhällets sociala struktur arrangerar församlingen konserter med både inbjudna sångare och musiker och församlingens egna. Några aktuella exempel (juni 2020) på externa gäster är Peter Hallström och Frank Ådal, Bohuslän Big Band, Psalmorkestern, Anna-Lotta Larsson samt Bo-Urban Nordgren och Ingegerd Anderzén som gav en bejublad orgelkonsert på vår Viscountorgel. Dessa konserter är del av vårt öppna program, som även innehåller en rad olika föreläsningar, som syftar till att kyrkan skall vara en öppen arena för hela samhället, för gemenskap, som kan leda vidare till samtal, andakt och Gudsmöten.