Bibelläsning inför påsk

 

Dag Poetisk text GT-text Episteltext Evangelietext
Måndag 30/3 Job 38:1-21 1 Mos 43:24-44:13 Rom 1:1-7 Matt 25:1-13
Tisdag 31/3 Job 38:22-39:15 1 Mos 44:14-34 Rom 1:8-17 Matt 25:14-30
Onsdag 1/4 Job 39:16-38 1 Mos 45:1-28 Rom 1:18-32 Matt 25:31-46
Torsdag 2/4 Job 40:1-19 1 Mos 46:1-34 Rom 2:1-11 Matt 26:1-16
Fredag 3/4 Job 40:20-41:25 1 Mos 47:1-31 Rom 2:12-16 Matt 26:17-29
Lördag 4/4 Job 42:1-17 1 Mos 48:1-22 Rom 2:17-29 Matt 25:30-46
Palmsöndag Ps 118:19-29 Jes 56:6-8 Ef 2:12-16 Matt 21:1-11
Måndag 6/4 Ps 68:1-7 2 Mos 1:1-22 Rom 3:1-8 Matt 26:47-56
Tisdag 7/4 Ps 68:8-24 2 Mos 2:1-22 Rom 3:9-20 Matt 26:57-75
Onsdag 8/4 Ps 68:25-36 2 Mos 2:23-3:22 Rom 3:21-31 Matt 27:1-14
Skärtorsdag Ps 111:1-5 2 Mos 2:1-14 1 Kor 11:20-25 Matt 26:17-30
Långfred Ps 22 Jes 53:1-12 1 Petr 3:18-20 Matt 27:32-56
Lö 11/4 Ps 114 2 Mos 14:10-16, 21-22 Rom 6:3-11 Matt 28:1-8
Påskdag Ps 118:15-24 Jes 25:6-9 1 Kor 15:53-57 Matt 28:1-20
Annandag  påsk Ps 16:6-11 Jer 31:9-13 1 Petr 1:18-23 Joh 20:19-23