Eget Arbete

Sedan 9 maj har vi tagit över kyrksalen från Rydlers- men inga andra ytor är “våra” förrän vi har  besiktigat dessa i början av juni. 

Vi har fått lite frågor efter uppstarten som vi tänkte besvara:

När kan jag komma ner och arbeta?
Torsdagar från klockan 17:00 och lördagar från klockan 09:00 kommer det att vara öppet nere i kyrkan för att komma dit och arbeta. Arbetsgrupperna kan själva ha bestämt andra tider- men på torsdagar och lördagar så finns det alltid någon på plats. Redan nu på lördag finns det möjlighet att komma dit och sätta händerna i arbete!

Jag vill vara med och bygga- hur ska jag göra?
För att vara så effektiva som möjligt har vi valt att dela in de arbetsuppgifterna vi ska göra i olika grupper. Vi vill att så många som möjligt skriver upp sig på en uppgift: antingen i kyrkan på en lista, att man mejlar egetarbete@equmeniakyrkanfloda.se eller att man helt enkelt tar tag i någon nere på plats och får en uppgift tilldelad.

Varför vill vi att det ska vara så?
För att det ska bli lagom många på en uppgift. Blir man för många på en uppgift går vi på varandra. Vår tanke är att man följer en uppgift till den är slutförd- sedan kan man gå vidare till nästa. Detta för att det inte ska bli för mycket tid som går åt till att sätta in nya i uppgiften vid flera tillfällen- utan när man har sin uppgift så blir det enklare att komma dit och bara köra på. Dessutom blir detta ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter och bygga relationer Så passa på att välja en grupp med personer som du kanske normalt inte pratar så mycket med. 

Vad behöver jag ha för bakgrund?
Ingen! Det finns en uppgift för alla! 

Jag vill inte bygga utan vill vara med i omsorg kring bygget- hur gör jag då?
Just i skrivande stund är omsorgsarbetet inte helt spikat- men kommer att utkristallisera sig inom kort. Prata med någon av oss eller skicka ett mejl till egetarbete@equmeniakyrkanfloda.se   så tar vi med dig i planeringen. 

Är det något annat jag behöver tänka på?
Ja- var rädd om dig! Se över din egna olycksfallsförsäkring. Hörselkåpor, oömma kläder och skor är lämpligt att ha på sig. Har man inte hörselkåpor kommer vi se till att det finns öronproppar att tillgå på plats. 

golvtäckning.JPG
Vi ser fram mot att få arbeta tillsammans med er och bygga ny kyrka inte bara med hammare och spik- utan även med kaffe och kaka!
Med vänliga hälsningar, 

Arbetsledargruppen: Charlotta Bogya Carlsson, Helene Ljung, John Bernsten, Jonas Boman, Josefine Edstrand