Frågor och svar om kyrkbygget

 1. Nu är det inte långt kvar till vår flytt- men hur har egentligen resan till den nya kyrkan sett ut?
  • Svar: Efter 25 års skissande på flera olika tomter togs i april ett historiskt beslut i församlingen. Då beslutades med ett rungande ja att jobba vidare med att den nya kyrkan ska kopplas ihop med ett befintligt tidigare garveri. I september 2017 beslutades att genomföra kyrkbygget. I november 2019 är kyrkan klar för inflyttning och vi kommer ha ett par intensiva veckor att flytta in delar av vår gamla kyrka in i det nya för att det ska finnas på plats till invigningshelgen 1 advent.

 2. Vad händer just nu?
  • Svar: Just nu inväntar vi de nödvändiga besiktningarna för att kunna ta över kyrkan i sin helhet. 9 maj fick vi tillträde till kyrksalen och i början juni räknar vid med att få nycklarna till kyrkan i sin helhet. Mellan juni och november färdigställer och inreder församlingen den nya kyrkan. Parallellt med detta genomför kommunen sanering av marken efter den gamla garveriverksamheten som beräknas vara klar i sommar. I garveriområdet finns flera fastighetsägare som har samma målsättning med området. Därför pågår ett arbete hur vi ska samverka tillsammans och bildande av gemensamhetsanläggning för gator och parkering mm. 

 3. Hur ser ekonomin ut? Håller den tidigare budgeten?
  • Svar: Budgeten på 38 mkr som vi tidigt pratade om kommer vi inte att kunna hålla. Detta då det under resans gång har uppkommit en del oförutsedda kostnader såsom dyrare inköp än planerat. Ny prognos som presenterades på församlingens årsmöte den 2 mars i år är 41 mnkr.

 4. Vad händer med vår gamla kyrka på Rurik Holms vägen?
  • Den gamla kyrkan på Rurik Holms väg kommer att rivas för att ge plats åt bostäder. Ny detaljplan har vunnit laga kraft efter beslut i  mark- och miljö överdomstolen december 2018. Tomtens centrala läge är attraktivt för bostäder och den nya fastighetsägaren arbetar med det nya bostadshuset. Det innebär att vi från och med 1 juli inte längre kommer att äga vår kyrka- utan kommer att hyra den tiden fram till att vi flyttar in i våra nya lokaler på Garverietvägen

 5. Vilka är/ har varit med i styr- och byggruppen?
  • Svar: Gruppen träffas var 3:e vecka i ca 3 h och avhandlar frågor som dykt upp i övriga arbetsgrupper och inte minst från  bygget. Arbetet med kyrkbygget har fortsatt och Hans Sandqvist har samlat en styrgrupp runt sig med olika ansvarsområden. :
   • Magnus Standar – Programskrivningsgruppen samt Ljud, ljus och bild gruppen
   • Efraim Ljung – Byggprojektgruppen
   • Henrik Korpås- Byggprojektgruppen
   • Johan Brandrsöm- arkitektfrågor
   • Gunno Wallmyr- energifrågor
   • Andreas Sture – Inredning
   • Hans Sandqvist – Ägarfrågor
   • Josefine Edstrand – Eget arbete gruppen/kommunikation
   • Jonas Boman – Eget arbete gruppen

 6. Vilka jobbar med ljud och bild?
  • Svar:
   • Magnus Standar
   • Daniel Ohlsen

 7. Vilka jobbar med Inredningsfrågorna?
  • Svar:
   • Sofie Ardenfors
   • Mia Ivarsson
   • Anna Norén
   • Martina Wernbo
   • Ingbritt Borendal
   • Andreas Sture
   • Sandra Eberstein

 8. Hur blir det om 10 år om Garveriet t.ex. byter ägare med en helt annan filosofi?
  • Svar: Församlingen har gått in som delägare i garveriets fastighetsbolag för att säkra upp långsiktigheten och visionen kring garveriet.