Frågor och svar om kyrkbygget

 1. Vilket är nästa beslut som vi ska ta för den nya kyrkan?
 2. När tror vi att vi kan börja bygga?
  • Svar: Det är flera olika delbeslut som kommer hända inom kort, planen ser ut som följande:
   • Församlingsmöte september 2017; Beslut om projektbudget. Beslut att genomföra kyrkbygget.
   • Garveriområdet beräknas slutsaneras avseende miljögifter hösten 2017
   • Planerad rivning av ABF huset december 2017
   • Planerad byggstart av kyrkbyggnaden februari 2018

     

 3. Jag har inte sett ritningarna för kyrkan var kan jag hitta dem?
  • Svar: Det finns ritningar uppsatta i kyrkan där kan du titta på dem. Vi har även ritningarna här.

 4.  Jag skulle gärna vilja prata om mina tankar runt den nya kyrkan innan församlingsmötet finns det möjlighet att göra det?
  • Svar: Ja naturligtvis det kommer finnas ett antal tillfällen fram till församlingsmötet. Du kan hitta mer information om de tillfällena på sidan om byggprocessen. Vi ser gärna att många kommer och är med på dessa möten.

 5. Var ska vi bygga den nya kyrkan?
  • Svar: söndag 3 april 2016 tog vi ett historiskt beslut i kyrkan. Församlingen beslutade med ett rungande JA att vi ska jobba vidare med alternativet att kyrkan ska dockas till garveribyggnaden. Med detta alternativ blir vi en del av ett sammanhang, vi kan samutnyttja delar av byggnaden och vi får lägre investeringskostnader. Detta känns mycket roligt och vi ser framemot hur detta kommer ta form.

 6. Vilka är med och jobbar fram förslagen för den nya kyrkan?
  1. Svar: Arbetet med kyrkbygget har fortsatt och Hans Sandqvist har samlat en styrgrupp runt sig med olika ansvarsområden:
   • Magnus Standar – Programskrivningsgruppen
   • Efraim Ljung – Byggprojektgruppen
   • Andreas Sture – Inredning
   • Hans Sandqvist – Ägarfrågor
   • Maria van der Ploeg – Kommunikation

 7. Vilka är med i programskrivningsgruppen?
  • Svar: Magnus Standar, Jacob Ardenfors, Åsa Rydén, Efraim Ljung, Ingvar Frid, Daniel Jomansson, Sandra Eberstein, Johan Brandström

 8. Vilka är med Byggprojektgruppen?
  • Svar:  Efraim Ljung, Hans Sandqvist, Gunno Vallmyr (energi), Johan Brandström (arkitekt), Henrik Korpås (projekt ingenjör) samt konsulter för de kompetenser vi själva saknar.

 9. Vilka jobbar med Inredningsfrågorna?
  • Svar: Sofie Ardenfors, Mia Ivarsson, Anna Norén, Martina Wernbo, Ingbritt Borendal, Andreas Sture och Sandra Eberstein

 10. Vad jobbar byggprojektgruppen med?
  • Svar: När förstudien är klar har vi en planlösning vi tror på som församlingen kan ta beslut om. Byggprojektgruppen undersöker även saker som har att göra med brand, ljud, vvs, geoteknik, konstruktion. Förstudien kommer att mejlas ut till alla församlingsmedlemmar och kommer även att finnas utskriven i kyrkan för de som inte får mejl.

 11. Vad är en programskrivning?
  • Svar: Programskrivningen beskriver den verksamhet som församlingen tänker sig driva i den nya kyrkan så att bygget blir ändamålsenligt och en beskrivning av de lokaler vi behöver i framtiden. Att vi har tänkt på framtida möjligheter och alla nuvarande verksamheter som ska få plats. Programskrivningen kommer att mejlas ut till alla församlingsmedlemmar och kommer även att finnas utskriven i kyrkan för de som inte får mejl.

 12. Vad för inredning är det vi behöver tänka på?
  • Svar: Inom inredning undersöker vi vilka möbler vi ska ha i kyrksalen, café-delen men också i samlingsrum. Vi tittar på om vi bör köpa nytt eller kan återanvända/köpa begagnat och i så fall till vilka delar.

 13. Hur blir det om 10 år om Garveriet t.ex. byter ägare med en helt annan filosofi?
  • Svar: Det finns möjligheter att i så fall bygga ut kyrkan mot Brovägen och skapa en helt egen kyrka utan gemensam ingång.

 14. Vilka andra hyresgäster kommer det finnas i garveriet?
  • Svar: I dagsläget finns Stoff, Floda Radio, Floda nyheter och ett flertal föreningar.

 15. Hur långt har vi kommit med försäljningen av nuvarande kyrktomten?
  • Svar: Vi har förhandlat med en tänkt köpare och har skrivit en avsiktsförklaring. Köpet blir klart först när detaljplanen är klar. Detaljplanen är klar för politiskt ställningstagande i vår.

 16. Hur mycket kommer den nya kyrkan kosta?
  • Svar: I kalkylerna för den nya kyrkan ligger kostnaden på ca 36 mln.

 17. Hur långt har vi kommit i finansieringen av kyrkan?
  • Svar: Vi har kommit långt och under 2015 var offrandet ungefär på den nivån att vi kan betala lånen som den nya kyrkan skulle kräva. I församlingsmötet i maj kommer vi belysa hur långt vi kommit inom finansieringen av nya kyrkan

 18. När tror vi att vi kan flytta in i den nya kyrkan?
  • Svar: Enligt planerna ska vi kunna flytta in i den nya kyrkan under våren 2019

 19. När tror vi att vi kan börja bygga?
  • Svar: Det är flera olika delbeslut som kommer hända och detta är planen för att kunna börja bygga.
   • Församlingsmöte september 2017; Beslut om projektbudget. Beslut att genomföra kyrkbygget.
   • Garveriområdet beräknas slutsaneras avseende miljögifter hösten 2017
   • Planerad rivning av ABF huset december 2017
   • Planerad byggstart av kyrkbyggnaden februari 2018

 20. Varför vill vi ha en kyrka som ligger så långt bort från centrum?
  • Svar: Vi tror att Garveriet kommer bli en ny del av Floda centrum där mycket kommer hända, därför tror vi på att vi kommer att befinna oss i händelsernas mitt. Samtidigt har vi sett med Second Hand att har man något bra så drar det folk. Vi tror att garveriet kommer bli en samlingsplats för många Flodabor och när vi finns som en del i den samlingsplatsen kommer människor hitta till oss.