Vår vision

RESA 2025

1. Visionen

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig, Floda och världen.

 

2. Vårt uppdrag

En förvandlande församling – där vi människor formas till Jesuslika och skapar inflytande i omgivingen.

(Matt 28: 18-20, Matt 6: 33)

 

3. Församlingen tre SÖKORD

Sök GUD!

Sök DiNA gåvor och din kallelse!

Sök MÄNNISKOR!

(Matt 22: 37-39, Ef 2: 10, 1 Kor 14:1, Matt 9: 36)