Ny kyrka

Det är i möten som relationer uppstår, möten med Jesus och möten med andra människor. För att uppfylla vårt uppdrag behöver vi skapa möjlighet för fruktsamma möten genom naturliga och inbjudande mötesplatser. Visionen att möta människan är bärande i beslutet att docka vår kyrka med Garveribyggnaden.

Såväl kyrkans verksamhet som dess lokaler har genom alla tider varit föremål för omprövning. På senare tid har det blivit mer och mer projektorienterat. Gudstjänsten är fortfarande den centrala mötesplatsen, men kompletterande verksamhet startar för att efterhand ersättas med annan. Nyckelordet för lokalerna är med andra ord flexibilitet.

I programskrivningen kan du hitta mer information om hur detta tar sig form i vår nya kyrka. Här nedan kan du också hitta planen hur vi ska ta oss från där vi är nu till att flytta in i den nya kyrkan.

Floda Programskrivning till hemsidan

I samband med att vi närmar oss första spadtaget för vår nya kyrka har vi tagit fram en liten informationsbroschyr. Printa gärna ut den och dela ut till de som är nyfikna och vill veta mer.

Informationsbroschyr om vårt församlingsbygge

 

0 comments on “Ny kyrka
1 Pings/Trashbacks för "Ny kyrka"
  1. […] Länk till programhandling. […]

Top