Ge en gåva

Det finns många sätt att ge en gåva till Floda Missionskyrka

Via bankgiro:
Församlingen:  5936-9330
Equmenia:  267-5312

Via bankkonto:
Alingsås Sparbank: Clearingnr: 8304-8   Kontonr:  311 022 13
Autogiro via Equmeniakyrkan, inklusive missionsoffrande. Ange församlings nr 4293

Via Swish:
Överföring via Swish till telefonnummer: 123 465 35 07
Ange vad betalningen avser under meddelande.

Via Kyrkoavgiften:
Glöm inte ansluta dig till kyrkoavgiften, se mer information här

Gåva till Flyktinghjälp i Bergsjön:
Det går att lämna blöjor, hygienartiklar etc. i kyrkan innan besök, prata med Daniel Ånskog angående aktuellt behov.

Ett annat alternativ är att sätta in pengar på Equmenia:s bg konto: 267-5312 (märk gåvan med Bergsjön)

Kort
Nu finns möjlighet att efter gudstjänsten lägga en offergåva via en kortmaskin. Denna finns i anslutning till kaffe-serveringen, även fikat går att betala med kort

Du kan även

  • Skriva ett testamente till förmån för Floda Missionsförsamling
  • Ge bort börsnoterade aktier som gåva
  • Skänka utdelning från börsnoterade aktier

Har du några frågor kring gåvor och testamenten, kontakta då gärna Christian Eberstein på 070-899 05 79 eller Ing-Britt Borendal på 076-193 59 58

TACK FÖR DIN GÅVA, DEN GÖR SKILLNAD!