Påskdagens Gudstjänst

Den djupaste gemenskap vet inte av några gränser. Våra böner och varma tankar för varandra når långt mycket längre än vi kan ana. Därför är det med stor glädje du inbjuds att på påskdagen fira Gudstjänst med nattvard tillsammans med hela församlingen i ditt eget hem. Gudstjänsten följer du på församlingens hemsida (länk).
I kyrkans lobby kan du hämta kuvert med oblater som är välsignade. Vin tar du det du har hemma. Är du i riskgruppen eller av annan anledning inte kan hämta detta så ring till mej på telefon 0707-99 19 39 så ser jag till att du får detta hem till dej.
Guds Välsignelse räcker till för oss alla den här påsken!
Hälsningar Britt