Påskhälsning / information

Här kan hälsningen/informationen från 6 april läsas: 20200406 Församlingsinformation