Samtal om samkönade relationer

Kära Församling!

Genom flyttlådans många samtal har vi landat i att Equmeniakyrkan Floda vill vara en välkomnande och frimodig församling. Vi vill vara modiga i ett generöst och kärleksfullt bemötande av alla människor oavsett bakgrund och tro – samtidigt – vill vi vara en modig gemenskap där trons goda radikalitet får utvecklas och fördjupas. På liknande sätt som Jesus Kristus var nåd och sanning. Både ock, inte varken eller.  

Men när vi som församlingen närmar oss frågan om samkönade relationer kan denna goda spänning bli en utmaning. Hur hittar vi rätt här? Hur balanserar vi Guds ord, kyrkans äktenskapssyn med min ”känsla”? Det här är en stor och svår fråga som berör bibelsyn, människosyn, kärlek, synd, äktenskap och församlingssyn. Den kräver både tid, kunskap och mod. Därför har församlingens ledning bestämt att vi ska ”gräva” i dessa frågor nu i slutet av denna vårtermin och i början av hösten. 

Observera att styrelsen inte tagit ställning i någon riktning men vi har bestämt att nu är tiden inne för att ställa alla frågor, läsa böcker och bibeln, lyssna på föredrag och livsberättelser, samtala och BE om Guds ledning. 

Så här tänker vi oss upplägget/processen:

  • 2 maj. Första träffen, där vi öppnade upp för ett utforskande samtal. Vad tänker du?
  • 15 maj kl. 18.00 (Observera tiden). ”Nya testament och nutida syn på homosexualitet”. Lennart Thörn (NT-lärare, exeget, författare) kommer för att ge mer bibelkunskap och olika tolkningsperspektiv.
  • 28 maj kl. 19.00. Uppföljning av föredraget, Vad hörde du? Vilka lärdomar drar vi av detta?
  • Sommaruppehåll
  • I början av hösten, planerar vi för en samling, där två homosexuella personer kommer och berättar om sina liv. Den ena har valt att leva i celibat och den andra har valt att leva i trofast relation. Båda kallar sig kristna. Datum för kvällen är inte fastställt än. 

Därefter hoppas vi att vi kan gå inför landning och hitta fram till någon form av hållning eller samförstånd som gagnar både bredd och enighet i församlingen, både öppenhet och frimodighet. För oavsett hur vi reflekterar i denna fråga – förenas vi i en gemensam önskan efter djup enighet i församlingen. 

För att fördjupa denna process uppmuntrar jag er att läsa böcker i det berörda ämnet. Framförallt är det viktigt våga läsa böcker som utmanar den egna övertygelsen, som visar på annan teologi/praktik än den man själv i nuläget omfamnar. 

På bokbordet i kyrkan finns två olika böcker för försäljning, som argumenterar i olika riktningar, ”Välkomna varandra” och ”Bekänna färg”. Båda är läsvärda och utmanade!

Välkommen att vara med i detta samtal

David