Klimatfasta

Under fastetiden 6 mars till påskdagen 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta.

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi ska i all vår verksamhet minska klimattrycken där det är möjligt. Detta är ett citat från Equmeniakyrkans hemsida.

Här vill vi vara med som kyrka. Vi uppmanar Dig som vill och kan att under den här tiden promenera till kyrkan någon gång eller hela tiden. Fundera på det Du äter, handlar, återbruka och skänk det Du inte behöver.

https://equmeniakyrkan.se/klimatfasta/

Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Styrelsen vill utmana sig och er till att fundera var vi finns i processen.  Vi kommer att predika kring frågorna och läsa de föreslagna texter som Equmeniakyrkan tagit fram.

Lycka till Styrelsen för Equmeniakyrkan Floda