Församlings- och bygginformation söndag 3 februari

Mötets öppnande

Församlingens ordförande, Evalotta Bengtsson hälsade välkommen.

Info av Evalotta

Alla i församlingen kan göra något i den nya kyrkan, allt från de yngsta till de äldsta. Det finns arbetsuppgifter för oss alla, alla behövs!

Evalotta framförde en hälsning från Equmenias årsmöte förra veckan. De gör ett fantastiskt arbete i församlingen bland barn o ungdomar!

Årsmötet
Församlingens årsmöte kommer att hållas 2 mars med start kl. 16. Efter mötet inbjudes alla till fest med mat. Anmälan.

Kyrkoskatten
Evalotta kunde stolt informera om att vår församling ligger på 7:e plats av 690 församlingar i Equmeniakyrkan när det gäller kyrkoavgiften. Den ger oss ca 30 000/mån. Helt fantastiskt och de som ännu inte är med kan kontakta någon i styrelsen för info.

Equmeniakyrkans Klimatfasta
Under mars månad kommer Equmeniakyrkan centralt att ha ett antal aktiviteter för att visa på klimatfastan. Vår församling vill gärna hänga på och vi kommer att ge förslag o tips hur vi var och en kan göra för att rädda vår miljö.

Flyttlådan
Flyttlådan och våra öppna samlingar kring vår framtida kyrka/församling fortsätter med ytterligare samlingar i vår. Den senaste samlingen har vi pratat om hur våra visioner och tankar är förankrade i bibeln. Vi kommer att ha ytterligare tre samlingar med olika tema som vi kommer att presentera på årsmötet. Välkommen att vara med!

Anställningar
Som vi tidigare har informerat om så kommer Jakob Klein att sluta till sommaren. Han har under sina fyra år i församlingen gjort ett fantastiskt arbete bland våra ungdomar.  Församlingen kommer att gå ut med annons om ungdomsledare alternativt ungdomspastor. Det avgörande är att vi får rätt personen.

Vår teamare Boris slutar hos oss och kommer att gå en bibelskola i Mariannelund.

 

Info om sparkontot o annan ek. info

Viktor Bengtsson informerade:

  • Vi har fått ett bidrag från Nybyggarna på ca 360 000 kr. Helt otroligt!
  • Kalkylen håller om vi utför det ideella arbete som är planerat.
  • För att hålla kostnaderna nere avseende räntor o ev. kostnader för uttag av pantbrev i samband med nya lån så finns möjlighet till ”Det goda Sparkontot”. Det innebär att vi istället för att utöka vårt lån på i dagsläget 10 miljoner med ytterligare miljoner så kan församlingsmedlemmar låna ut till församlingen istället på ex. 1 år. Kontakta Viktor om intresse finns. Sekretess, endast Viktor och Ulrik har kännedom om vilka som lånar ut då skuldebrev skrivs mellan församlingsmedlemmen och församlingen.

 

Info om kyrkbygget

Hans Sandqvist informerade:

  • Om att bygget följer plan och att slutbesiktning kommer att ske vecka 22 med Rydlers Bygg som sedan lämnar över till oss att färdigställa bygget. Innan vi får ta byggnaden i bruk måste vi dock få ut slutbevis från kommunen.
  • Vi har fått 600 000 kr från Alingsås Sparbanksstiftelse för utemiljö för barn o ungdom. Är du intresserad av att vara med i en grupp som planerar detta, kontakta Hans.
  • På årsmötet kommer info om vem som är köpare av nuvarande kyrktomten och köpeskillingen och när vi planerar sälja.
  • Vad gäller inredningen i nya kyrkan kommer det att presenteras på årsmötet.
  • Jonas Boman uppmanade oss alla att snickra, skruva eller måla. Alla behövs och vi behöver inte vara snickare för att hjälpa till.
  • Magnus Standar efterlyser personer som gillar att dra sladdar för elektroniken.

 Avslut

Evalotta tackade alla och avslutade mötet.