Församlingsbygget – lite om vad som händer närmaste veckorna

Nu händer det mycket nere på Garveriet och snart har vi väggar och tak på vår nya kyrka! Till vårt styrelsemöte igår fick vi en kort rapport från Rydlers om vad som är på gång de närmaste veckorna, du kan läsa det nedan.

Be för bygget och alla som jobbar där, för alla beslut som ska fattas och att vi som församlings ska bli redo för vår flytt som inte bara är ett kyrkbygge utan också ett församlingsbygge.

Styrelsen genom
Mahlin Standar

 

Hej!

Snabb redogörelse för läget på byggarbetsplatsen.

Bjälklagen ligger på plats

Vecka 36

 • Montage limträ i kyrksalen.
 • Resning av ytterväggar, runt hus 2, plan 2 för montage av tak
 • Resning av ytterväggar runt wc och teknik på hus 1, plan 1 och 2

Vecka 37

 • Montage takstolar och tak hus 2
 • Montage smide plan 3, över fläktrum hus 1
 • Resning av ytterväggar hus 2 plan 1
 • Därefter ett ”tätt” hus 2 och påbörjan med slipning av golv i hus 2

 

Vecka 38

 • Montage av bärande trp-plåt uppe på limträstommen och stålet över fläktrummet
 • Komplettering av ytterväggar och pussla ihop alla hörnen och vinklar.

 

Därefter:

 • Fönster
 • ”tätt hus”
 • Isolering inne
 • Klimatskiva ute

 

Kommentar: Hus 1 är kyrksalen och Hus 2 församlingsvåningen (något förenklat)