Love IN action – actions OF Love

Nu är det gott att leva!
Nu är det spännande att få vara med!

För just nu står vi mitt uppe i ett stort äventyr och vi talar inte om önsketänkande eller om fromma förhoppningar, utan nu är det skarpt läge. För under denna period som detta Församlingsnytt och programblad sträcker sig, räknar vi med att kunna ta det gemensamma spadtaget till en ny kyrka. Vi hoppas att det gamla ABF-huset ska börjar rivas i januari för att markarbetet ska ta fart i februari. Så nu sker det!

Vi bygger – och nu formas framtiden!

Så jag hoppas du känner både spänning, förväntan och tacksamhet! För när den andan får råda, uppstår en smittande kultur” där glädjen och kraften blir påtaglig, gemenskapen stark och värmen är hög. Detta är viktigt, för det är inte bara resultatet som ska bli bra, d.v.s. den nya kyrkan, utan själva resan, byggprocessen, är lika viktigt. För när vi får jobba tillsammans, streta, slita, samla in pengar och be tillsammans, då händer något med gemenskapen och kärleken. Så därför vill jag bara uppmuntra och stryka under, ta vara på resan som just nu pågår. Den kommer inte tillbaka. Det är nu som det sker…

Parallellt med detta fysiska bygge, där stadiga väggar ska resas och starka tak läggas, kommer vi fokusera på det mest centrala och själva hjärtat i kristen tro och liv – kärleken.

Love in action – actions of love, kommer vara vårens övergripande tema. Det känns fint för därmed har vi ett dubbelt fokus. Vi fokuserar inte bara på hårda fastigheter och starka betongplattor utan också på varm, handfast och modig kärlek. För i en liten bisats i NT står det, ”det som bygger upp är kärleken” (1 kor 8: 1). I den lilla versen finns en stor hemlighet. Kärleken är det osynliga ”kittet” som fogar samman och bygger upp. Det är nog inte så konstigt med tanke på att, kärleken är störst (1 kor 13), kommer först, (Gal 5:22) och kärleken är det viktigast budet (Mark 12:28).

Allt gott och mycket kärlek i Kristus!
David Norén