Kyrkbygget – information från kyrkkaffet söndag 27 augusti

Under kyrkkaffet söndagen den 27 augusti delade Hans Sandqvist information om vart vi är med kyrkbygget

  • Nuvarande kyrktomtens detaljplan är överklagad till mark och miljödomstolen i Vänersborg. Tidplan för domstolens beslut är inte känt ännu.
  • Processen för nya kyrkan fortskrider. Skedet som kallas systemhandling avslutas under augusti.
  • Ansökan om bygglov lämnas in i vecka 35
  • Kalkylarbete sker under september för att erhålla en detaljerad kostnad för nya kyrkan.
  • Nya, förnyade och bekräftade Löftesoffer skall vara inlämnat senast den 10 september
  • Parallellt pågår diskussioner med garveriet om verksamheten, banken om lån, med fastighetsägaren om markköp, klarläggande om miljösanering m.m.
  • Den 15 oktober efter gudstjänsten har vi ett församlingsmöte. På detta församlingsmöte kommer vi att redovisa finansiering, kostnader för kyrkbygget och kvarvarande risker. Vår förhoppning är att vi den 15 oktober är klara att fatta beslut om att genomföra bygget av vår ny kyrka på garveriet och skriva kontrakt med vår entreprenör Rydlers bygg.
Publicerad i Okategoriserade